خانه / اخبار روز / اسم پري زده بنزین جلاجل مدیر زنجان ۱۰ درصد افزایش یافت

اسم پري زده بنزین جلاجل مدیر زنجان ۱۰ درصد افزایش یافت

[ad_1]


ساق دست: ۱۴:۵۵
منتشر شده جلاجل ناقل: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
شناسه نبا: ۱۱۱۷۰۸۰

مدیر توزيع شدن فرآورده‌های نفتی شهربان زنجان توسط اشاعت به مقصد مقیاس اسم پري زده بنزین جلاجل مدیر زنجان جلاجل ۲ ماه اقلیم امسال گفت: اسم پري زده بنزین جلاجل مدیر زنجان ۱۰ درصد افزایش یافت.


به مقصد شرح احوال شبکه داده ها رسانی راه دانا؛ ستايش شده آقامحمدیان جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار موج گويا; كره زمين افزایش ۱۰ درصدی اسم پري زده بنزین نبا داد و تقریر انجام بده: مقیاس اسم پري زده بنزین در۲ ماهه سالجاری ۵۹ میلیون و ۷۶۳ هزار لیتر بوده که این مقیاس اسم پري زده جلاجل مقایسه توسط اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي توسط مصرفی جلاجل قريب ۵۴ میلیون و ۱۷۳ هزار لیتری داغ جا دهنده افزایش ۱۰ درصدی را دارد.


اوی تاکید انجام بده: اسم پري زده نفتگاز غیرنیروگاهی نیز جلاجل ۶۲ دوال امسال جلاجل قريب ۶۸ میلیون و ۲۳ هزار لیتر و اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل ۵۸ میلیون و ۲۰۱ هزار لیتر بوده که این مقایسه اسم پري زده نیز داغ جا كره زمين یک روند رشد ۱۷ درصدی دارد.


مدیر توزيع شدن فرآورده‌های نفتی شهربان زنجان تقرير انجام بده: رشد اسم پري زده درنفتکوره نیز پيداشدن باریک بطوریکه مقیاس اسم پري زده ۲ ماهه اسم باشليق جاری یک میلیون و ۴۴۳ هزار لیتر و اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي یک میلیون ۴۱ هزار لیتر بوده که این مقیاس اسم پري زده یک رشد ۳۹ درصدی را به مقصد مندرج رسانده باریک.


اوی جلاجل آدم كردن روند مصرفی رخت شو مایع و نفت سفید را کاهشی برشمرد و افزود: مقیاس اسم پري زده نفت سفید جلاجل سالجاری ۷ میلیون و ۶۸۷ هزار لیتر و اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل ۶ میلیون و ۲۲۲ هزار لیتر به مقصد مندرج رسیده که داغ جا كره زمين یک کاهش ۲۳ درصدی بوده و جلاجل رخت شو مایع نیز یک روند کاهشی ۲۳ درصدی پيداشدن باریک. بطوریکه مقیاس اسم پري زده ۲ ماهه سالجاری ۲ هزار و ۷۳۳ پريان و اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل three هزار و ۴۶ پريان به مقصد مندرج رسیده باریک.


آقامحمدیان ایضاً خاطره ها داغ جا ساخت مقیاس اسم پري زده cng  نیز جلاجل سالجاری ۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار مترمکعب و اختصاصی مانند آن ۲۴ میلیون ۶۰۷ هزار اسم هم معني مکعب بوده که این جلاجل مقایسه توسط اسم پري زده اسم باشليق ماضي یک رشد ۲ درصدی مواجه بوده باریک.


اوی پایان اشارتاً اشاعت به مقصد اسم پري زده ۴۹ میلیون و ۶۸۵ هزار لیتری نفتگاز بخش برج دريايي و حمل و مقایسه توسط اسم پري زده ۴۰ میلیون و ۲۸۶ هزار لیتری اسم باشليق ماضي آن را دارای یک افزایش ۲۳ درصدی حالی و ديباچه انجام بده: بیشترین رشد اسم پري زده نفتگازغیر نیروگاهی جلاجل این بخش به مقصد مندرج رسیده باریک.


انتهای پیام/

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *