خانه / اخبار روز / عملکرد ضعیف دولت جلاجل اظهاروجود سیاست داخلی

عملکرد ضعیف دولت جلاجل اظهاروجود سیاست داخلی

[ad_1]


زمان سنج: ۱۹:۱۲
منتشر شده جلاجل ناقل: ۱۳۹۶/۰۱/۱۰
شناسه نبا: ۱۰۷۲۸۱۱

یک کارشناس سیاسی گفت: به مقصد نگاه خشم آلود می رسد که دولت جلاجل سیاست داخلی اسم بزرگواري دستور كار هایی که كره زمين اوباشيگري اعلام کرده صفت بويناك كره زمين يكباره صفت به خاطرسپردني استشهادات سیاسی، ایجاد وفاق ملی و استشهادات اجتماعی و در عرض عینیت بخشیدن به مقصد صفت پست شهروندی موفق عمل نکرده باریک.


به مقصد شرح احوال شبکه داده ها رسانی راه دانا؛ حمید همداستاني ترقی کارشناس هم سر سیاسی جلاجل گفتگو توسط خبرنگار گوهرشادنیوز، توسط تبیین اینکه دولت یازدهم جلاجل سیاست داخلی موفق عمل نکرده باریک، افزود: به مقصد نگاه خشم آلود می رسد که دولت جلاجل سیاست داخلی اسم بزرگواري دستور كار هایی که كره زمين اوباشيگري اعلام کرده صفت بويناك كره زمين يكباره صفت به خاطرسپردني استشهادات سیاسی، ایجاد وفاق ملی و استشهادات اجتماعی و در عرض عینیت بخشیدن به مقصد صفت پست شهروندی موفق عمل نکرده باریک.


 

این کارشناس سیاسی آدم كردن داد: معاشر وزیر ها مردم جلاجل اجرای سیاست ها توسط تيرخور کاهش تصدی گری دولت ثمار امور مختلف و تعامل زیادتر توسط قوای سه عضوي نیز كره زمين يكباره سایر وعده های انتخاباتی آقای روحانی بوده باریک.


 


اوی توسط اشارت به مقصد اهمیت وحدت جلاجل کشور تاکید انجام بده: جلاجل مناقشه قومیت ها دولت آرامش طلب صفت بويناك همه تلاشش را تعدادی پیوند زیادتر قومیت ها و مذاهب بکار به تنگ آمده و رختخواب را تعدادی تعالی کشور مهيا کند.


 


ترقی ریشه آبادی وزیر ها معضلات اجتماعی را كره زمين يكباره سایر تعهدات دولت یازدهم جلاجل اظهاروجود سیاست داخلی حالی و تقریر داشت: ایجاد همبستگی و همدلی بین جریانهای سیاسی کشور نیز كره زمين يكباره تعهداتی صفت بويناك که دولت آقای روحانی جلاجل گسيخته ای كره زمين آن توفیقاتی محصول برداري کرده و اما جلاجل بخش به عمد ای ناكامروا عمل کرده باریک.


 


این کارشناس سیاسی توسط اشارت به مقصد مبارزه رؤسای سیاسی جلاجل صفت به خاطرسپردني استشهادات جلاجل کشور و نهی كره زمين تنش زایی گفت: بنابراین نمی نحيف گفت دولت جلاجل این زمینه تلایش وافر و خاصی غیر كره زمين برگزاری افطاری تعدادی احزاب اعمال داده باشد.


 


اوی جلاجل آدم كردن تبیین داشت: قومیت ها جلاجل پانویس های کشور رضایت چندانی كره زمين عملکرد دولت ندارند و این اثر داغ دهده این باریک که توجه به مقصد این پرسپكتيو اسم بزرگواري سیاست های مطرح شده، لفظ نگرفته باریک.


 

ترقی توسط تبیین اینکه دولت یازدهم جلاجل مربوط به حوزه مقابله توسط آسیب های اجتماعی بسیار خلف باریک، افزود: به مقصد همین صوب هم رهبری معظم مجبور شدند که مستقیماً واصل این اظهاروجود شوند.


 


این کارشناس سیاسی توسط تأکید ثمار اینکه دولت جلاجل اظهاروجود سیاست داخلی خیلی ضعیف عمل کرده باریک، تاکید انجام بده: به مقصد همین دلیل هم مشکلات اجتماعی مردم مثل بیکاری وتورم هچنان باقی مابقي باریک.


 


اوی آدم كردن داد: صفت پست شهروندی هم تمرين عمليات نظامي تبلیغاتی صفت بويناك که دولت یازدهم توسط تيرخور جلب نگاه خشم آلود مردم به مقصد راه انداخت به مقصد طوری که فردا توسط گذشت سه و اسم باشليق و اندی كره زمين اغاز به مقصد کار این دولت فرد منشوری ازآن سوا قابلیت اجرایی منتشر شده که آنهم روی هواست به مقصد صوب اینکه خير به مقصد قانون تبدیل شده و دستوری تعدادی اجرای  آن صور دارد.


 


ترقی توسط اشارت به مقصد پانویس سازی های دولت یازدهم، تقریر داشت: جلاجل مناقشه وفاق و نشاط اجتماعی هم سعی دولت به مقصد جای ایجاد وافاق، دوقطبی سازی جلاجل کشور بوده باریک که فرد توسط تذکرات رهبری روبروي هم قرار گرفتن این دوقطبی عود ها و پانویس سازی های گرفته شده باریک.


 


این کارشناس سیاسی نمره ۱۲ را جلاجل اظهاروجود سیاست داخلی تعدادی دولت یازهم جلاجل نگاه خشم آلود گرفت و تاکید انجام بده: جلاجل حمایت كره زمين احزاب به مقصد لفظ سوری توسط مهيا وزیر ها زمینه شکل گیری خانه محقر احزاب آنهم تعدادی حمایت كره زمين احزاب مورد بحث بستگاه کارهایی اعمال شده توسط این حلول كننده پس ازآن كره زمين تشکیل خانه محقر احزاب خیلی بهایی به مقصد افکار و نظریات انها داده نشده باریک


 


 


انتهای پیام/

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *