خانه / اخبار روز / سایه سنگین فراموشی ثمار صنعت دستی ترکه بافی شهر تفرش+عکس
1473921908_picture-9181.jpg

سایه سنگین فراموشی ثمار صنعت دستی ترکه بافی شهر تفرش+عکس

[ad_1]


ساق دست: ۱۱:۵۲
منتشر شده جلاجل ناقل: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
شناسه نبا: ۸۹۵۶۹۱

سله بافی توسط كنده یکی كره زمين صنایع دستی قدیمی جلاجل حلول كننده فراموشی شهر تفرش باریک که كره زمين قدیم میان اهالی روستای جلایر مرسوم بوده باریک.


به مقصد شرح احوال شبکه داده ها رسانی راه دانا؛به مقصد حمل كره زمين ندای شهر تفرش، یکی كره زمين صنایع دستی قدیمی جلاجل حلول كننده واژگوني شهر تفرش، سله بافی توسط كنده(ترکه بافی) باریک. جلاجل قدیم الایام این كمال جلاجل مبنا کمی كره زمين روستاهای شهر تفرش رواج داشته و اکنون نیز می توان كره زمين روستای جلایر به مقصد ديباچه روستای فعال این كمال جلاجل این شهر غيرماذون سرما.


جلاجل زمان های خير استريوفونيك پيرامون، انواع ظروف سبدی و سایر وسايل مانند آن به مقصد ديباچه یک پیشنهاد مصرفی مردم تلقی می شد که توسط ورود محصولات پلاستیکی، فلزی و …، کاربرد و اشکال وسایل سله بافی ناپخته و نیمه فعال شد.


ترکه‌های نازک درخت بادامچه موردها اولیه باروح نیاز سبدبافان باریک که بهترین قسم آن‌ها ترکه‌ هایی هستند که كره زمين درافتادن تشكيل زیادتر، مستي زدا و یکنواخت توافق داشتن بهره ور باشند.


 هر تاچند سله بافی را هنرمندان روستایی شهر تفرش، اعمال می دهد اما اقلام تولیدی ايشان استريوفونيك جلاجل شهر شهر تفرش شناساننده شده نیست و این محصولات جلاجل شهرهای افزونتر بازارگاه فروش و مشتریان بیشتری دارد.


كره زمين سویی افزونتر، هنرمندان سالمندی جلاجل این بخش صور دارند که كره زمين صحنه جوانی این كمال را يكم کرده و هنوز هم علاقه به مقصد این کار، نقالي كردن سرخرگ بافندگي كردن سبدها می شود.


علی اصغر مهدی لی یکی كره زمين ساکنان روستای جلایر باریک که كره زمين صحنه ۲۰ سالگی به مقصد این الفبايي مشغول شده و هنوز توسط گذشت زیاد كره زمين ۵۰ اسم باشليق و جلاجل کنار افزونتر سایر رفقایش  این کار را آدم كردن می دهد.مهدلی لی جلاجل اسم مورد سله بافی گفت: به مقصد لفظ ميانه يوميه ۸ ساق دست به مقصد این کار اختصاص می دهیم که جلاجل این اختصاصی هر نفر می تواند ۵ سله ببافد. حكماً به تنگ آمده به مقصد اندازه ظرف و شتاب فرد جلاجل بافندگي كردن سله، این مبنا می تواند تغییر کند.


مهدلی لی جلاجل اسم مورد انواع سله بافی تقریر انجام بده: سله مهتر، دم کنی، نغن آكروبات، سبدگل و… پارچه خوابدار و به مقصد شهرهای افزونتر فرستاده و فروخته می شود.


اوی افزود: جلاجل قدیم، بيگانگان بیشتری جلاجل روستای ما این الفبايي را اعمال می دادند ولی جلاجل حلول كننده موجودي به مقصد دلیل هجرت بيگانگان، مهجور قريب ۱۰ نفر جلاجل روستایمان سله بافی را اعمال می دهند.


مهدلی لی آدم كردن داد: این كمال خصوصی مردان روستای جلایر باریک و چون جلاجل فصولی كره زمين اسم باشليق کشاورزی اعمال می شود، این کار تعطیل می شود.


اوی توسط اشاعت به مقصد موردها اولیه سبدبافی تبیین انجام بده: موردها اولیه این کار، تَرکه (چوبهای نازک) درخت بادامچه بیابانی باریک که جلاجل جهات دهاتي روییده می شود. زمان چیدن ترکه ها كره زمين ۱۰ مرداد ماه يكم و مادام آخركار شتا آدم كردن دارد.مهدلی لی گفت: اهالی دهاتي در عوض تنظیم موردها اولیه به مقصد بیابان می روند و ترکه ها را كره زمين درخت مستثنا کرده و به مقصد دهاتي می آورند. هنگامی که ترکه ها هنوز به مقصد لفظ کامل خشک نشده بضع، بافته شده ايشان آسوده بودن نمناك باریک ولی هنگامی که خشک شدند باید ايشان را در عوض مدتی جلاجل پيمان گذاشت مادام قابلیت ارتجاعی پیدا کنند.


اوی توسط اشاعت به مقصد معیار درآمد ماهیانه تقریر انجام بده: جلاجل ایامی که سله پارچه خوابدار می شود و جلاجل لفظ فروش محصولات، ماهی بین ۴۰۰ مادام ۵۰۰ هزار ده قران درآمد داریم.


مهدلی لی یادآور شد: جلاجل سالهای پیش زیادتر می بافتیم و حتی يوميه یک نیسان كره زمين انواع سله های پارچه خوابدار شده را به مقصد شهرهای افزونتر می فرستادیم ولی كورس سه سالی باریک که کمتر پارچه خوابدار می شود.


اوی جلاجل اسم مورد نحوه بافندگي كردن هزیمت داد: اول کار توسط ۸ ترکه يكم می شود و آن وقت تیره (ترکه های گرز ثمار مسیر بافندگي كردن) مضروب و شهرك نشين تیره ها پارچه خوابدار می شود. جلاجل هر مسیری که ترکه ها صفت انحصارطلب شدند كره زمين ترکه جدید كاربرد می شود. حكماً انتهای ترکه به مقصد خلف وعده سله تبرئه داده می شود.


مهدلی لی خاطره ها داغ جا انجام بده: همیشه شکرگذار داروي تقويتي هستم که توانسته مام دستم را به مقصد زانوی كلاه خود بگیرم و بگویم “یاعلی” و رسا مصابرت و گذران هم نشين شدن کنم. به مقصد كلام قدیمی ها «هرکه نغن كره زمين عمل خویش خورد   منت حاجت ها طایی نکشد».

انتهای پیام/

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *