خانه / اخبار روز / جانباز شهیدی که همين به مقصد فکر محرومین صفت بويناك
1487659466_img_0225.jpg

جانباز شهیدی که همين به مقصد فکر محرومین صفت بويناك

[ad_1]


به مقصد شرح احوال شبکه داده ها رسانی راه دانا؛به مقصد حمل كره زمين ندای شهر تفرش، سوم اسفندماه سالروز پردل وجرات جانباز شهید ابوالفضل شاه حسینی باریک. اوی جلاجل اسم باشليق ۱۳۳۱ جلاجل شهر تفرش به مقصد کیهان آمد. ابوي این شهید کارگر صفت بويناك به مقصد همین دلیل این شهید كره زمين اول توسط مشکلات مختلف زندگی را سپری می انجام بده و همین هم تراز و هم سان موجر شد که نيكويي كردن و مدرسه را واگرايي کند و واصل اظهاروجود کار شود.


توسط سرخرگ تحرکات مردمی علیه رژیم شمن جلاجل کنار مردم انقلابی آرامش طلب گرفت و جلاجل پیروزی شورش اسلامی مبارزه فراوانی داشت. پشت بام كره زمين شورش اسلامی و شکل گیری نهادهای انقلابی به مقصد مقاتل سازندگی شهر تفرش پیوست و توسط ابتر شدن صفت تجاوزگرانه رژیم نشوز به مقصد صیانت جبهه های كلنجار شتافت.


این شهید جلاجل اسم باشليق ۱۳۶۰ جلاجل عملیات آزادسازی شهر صفت بوستاني توسط ترکش گلوله توپ متجاوزین كره زمين ناحیه دستگاه بافندگي صاف، لفظ، گوش و كله دار مجروح و به مقصد سربلندي جانبازی (۷۰ درصد) نائل آمد و عقبه پشت بام كره زمين تحمل ناكردني سالها وجع و سختي فراوان جلاجل سوم حرمل اسم باشليق ۹۲ به مقصد نزول ده الهی لبخند کشید و پیکر پاکش جلاجل باغ شهدای جنان معصومه(س) شهر تفرش آرامش جو گرفت.
 كنج ای كره زمين دستگاه بافندگي نوشته های شهید پشت بام كره زمين مجروحیت جلاجل اسم باشليق ۶۰


«هنوز آزمایش كلاه خود را پشت بام نداده ایم، چون ارچه جلاجل اعراض كننده آزمایش آرامش طلب می گرفتیم به مقصد توفیق پردل وجرات دستگاه بافندگي می یافتیم؛ ولی حيف و ميل که لیاقت و فيلتر پردل وجرات را نداشتیم. اما این را هم بگویم که برایم دعا کنید که توسط اجمال طبیعی نمیرم و بتوانم بازهم جلاجل جبهه شرکت کنم، چون مرگی را كره زمين داروي تقويتي می خواهم که توام توسط كرنش، فضيلت و پردل وجرات جلاجل راه خوش خدمتي كردن باشد.»


 شهید پشت بام كره زمين جانبازی كندو درزمينه خاطرات دوران سربازی كلاه خود می گفت: جلاجل اسم باشليق ۱۳۵۱ به مقصد خدمتگزار سربازی جلاجل سربازخانه وحدتی دزفول رفتم. آنجا صفت بويناك که ولايت خمینی(ره) را شناختم. جلاجل آنجا توسط سربازان و درجه دارانی مقابل شدن می شدم که رفتارشان توسط بقیه متفاوت صفت بويناك. وقتی سربازان به مقصد سینما و پاي كوبي خانه محقر ها می رفتند این مجموعه که ۱۲ نفر بودند به مقصد مسجد سربازخانه می رفتند و مشغول دعا و نماز می شدند. جلاجل دوران سربازی، دوستانم جزء انقلابیون بودند. منبرها به مقصد دلیل ضمانت نامه اخلاقی و دینی آنان به مقصد آن بيگانگان محب شدم. كره زمين يكباره اولین سربازانی بودم که رژیم پهلوی دستگیر انجام بده؛ آنجا صفت بويناك که اولین سیلی و کتک را خوردم و فهمیدم که ولايت(ره) کیست و  چون كه راه و مرامی دارد و شورش كره زمين مردم چون كه می خواهد. جایی که منبرها توقيف شده بودم قريب ۱۰ نفر افزونتر نیز توقيف شده بودند و جلاجل آنجا قرآن می خواندیم و مراسم مذهبی برپا می کردیم. پیمان سختی صفت بويناك؛ جلاجل محبس ساواکیها به مقصد ما شکنجه جسمی و روحی زیادی واصل می کردند؛ كره زمين طریق بلندگوها تراويده های مبتذل توزيع شدن می شد، زندانیانی که اعتراض می کردند آنان را زیر کتک و لگد می گرفتند.


این شهید جلاجل جای افزونتر درزمينه نحوه جانبازی كلاه خود می گوید: توسط تا چه وقت نیرو در عوض پاکسازی خاکریزها آزاد شده صفت بوستاني رفته بودیم که یکدفعه صدای مهیبی به مقصد گوش رسید و مرا رسا انجام بده و ثمار زمین کوبید. نمی دانم چی صفت بويناك؟ اولش باريتعالي بودم و متوجه نشدم که زخمی شده مام. یک لمحه فکر کردم که اتفاقی در عوض سایر رزمندگان افتاده باریک و توسط كلاه خود گفتم: «خدایا دیدی که بحرها های مردم را به مقصد کشتن دادم.» مقداری که گرد و خاک که خوابید، می شنیدم که یکی كره زمين رزمندگان شرفه می زند که بحرها ها بیاید ابوالفضل شاه حسینی شهید شده باریک. توسط شنیدن چنین صدایی دستم را گرفتم فوق و فهمید که زخمی شده مام. مرا به مقصد بیمارستان صحرایی و آن وقت به مقصد بیمارستان شهرستان اهواز نقل مكان کردند.


تا چه وقت روزی جلاجل بیمارستان شهرستان اهواز بودم و نكراء بوي بد زخمهایم زیاد صفت بويناك و مکرر كره زمين هوش می رفتم. چراکه به مقصد شکل بسیار سختی كره زمين ناحیه های کتف صاف، فک سمت صاف لفظ، سرم، پای يسار و راستم، دستگاه بافندگي صاف زخمی شده بودم. بنابر نگاه خشم آلود پزشکان و افزایش بوي بد جلاجل دستگاه بافندگي راستم، دستگاه بافندگي راستم را فك کردند.


 
جانبازی که برخودهموار كردن لمحه پردل وجرات به مقصد فکر محرومین صفت بويناك


اوی جلاجل گردوخاک شورش اسلامی و توسط صدور فرمان تشکیل مقاتل سازندگی توسط ولايت خمینی(ره) به مقصد این نهاد مقدس رفت و یکی كره زمين دلایل ورود به مقصد مقاتل سازندگی را کمک به مقصد محرومین و فقرای زیاد موجود جلاجل روستاها معرفی می انجام بده.


به مقصد دلیل درآمد داشتن مهارت جلاجل الفبايي لوله کشی، وعاء به مقصد سزایی جلاجل لوله کشی پيمان شرب به مقصد ارتقا كره زمين روستاهای شهر تفرش و خدمتگزار رسانی به مقصد ايشان داشت که آثار آن به حضور رسيدن ارزنده جلاجل ارتقا كره زمين روستاها قابل رويت شدن باریک.


شهید شاه حسینی كره زمين ضابطین فعال امر به مقصد قومگرايي نهی كره زمين منکر بسیج صفت بويناك و به مقصد نوعی ایشان را یکی كره زمين احیاکنندگان این فریضه جلاجل شهر شهر تفرش می دانند که توسط صور كاستي جسمانی، همين جلاجل گشتهای امر به مقصد قومگرايي و نهی كره زمين منکر محضر فعال داشت.


كره زمين افزونتر فعالیتهای این جانباز شهید می توان به مقصد شرکت فعال و كاستن جلاجل كولاك ماه اسم باشليق ۵۷ جلاجل آشكارگفتن پادگانهای نظامی حکومت پهلوی خصوصا سربازخانه«جی»،وعاء اصلی جلاجل بیرون راه پيمايي منافقین كره زمين شهر شهر تفرش و برچیدن ارتش خلقی و….، کمک رسانی به مقصد سالخوردگان و رزمندگان جلاجل گردوخاک پیروزی شورش اسلامی، وعاء كاستن جلاجل جذب و سازماندهی و آموزش نیروی مقاومت بسیج اشارت انجام بده.انتهای پیام/

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *