خانه / اخبار روز / بازدید تولیت آستان قدس رضوی كره زمين روستای محروم «جغری»/ روایت جوانان روستایی که در عوض یافتن کار راهی کشورعراق می‌شوند
13960109001116_PhotoL.jpg

بازدید تولیت آستان قدس رضوی كره زمين روستای محروم «جغری»/ روایت جوانان روستایی که در عوض یافتن کار راهی کشورعراق می‌شوند

[ad_1]


وقت نما: ۰۹:۲۵
منتشر شده جلاجل ناقل: ۱۳۹۶/۰۱/۱۰
شناسه نبا: ۱۰۷۳۰۲۹

وصول گزارشات مختلف مردمی به مقصد آستان قدس رضوی تولیت و مدیران آستان را به مقصد این فکر انداخت كره زمين نزدیک موقعیت روستای محروم جغری را بررسی کنند.


به مقصد شرح احوال شبکه داده ها رسانی راه دانا؛ دليل‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی كره زمين روستای محروم جغری كره زمين وابسته ها بخش مرکزی شهر مشهد جلاجل مدیر زخمي شدن رضوی بازدید انجام بده.


جلاجل آدم كردن گزارشی كره زمين این بازدید تا چه وقت ساعته می‌آید: 


جلاجل ابتدای دهاتي زیارتگاهی کنار مسیر رودخانه‌ای خشک آرامش طلب دارد؛ کنار افسون كردن جوانانی ایستاده‌بضع که وقتی در عوض یافتن قاتل به مقصد ايشان مرحله ها و سؤال می‌پرسیم “به چه جهت کنار افسون كردن ایستادید؟” می‌گویند: بیکاریم و آرامش طلب باریک در عوض یافتن کارعازم کشورعراق شویم؛ به مقصد آن‌ها كلام شده ارچه جلاجل کشورعراق کارگری کنند روزی ۵۰ هزار ده ريال صفت پست می‌گیرند.
 


این كنج ای كره زمين روایت زمان حال زندگی جلاجل روستای “جغری” جلاجل ۴۰ کیلومتری مشهد باریک که در عوض رسیدن به مقصد آن باید جلاجل قلب کوهستانی كره زمين پیچ و اسم مخمور‌های افسون كردن کارخانه سیمان مسیری را خلف وعده كله دار گذاشت برخودهموار كردن به مقصد آن رسید. واصل دهاتي که می‌شوی راه‌های داخل دهاتي هنوز لبخند پیچ و اسم مخمور و ثروت رو باریک، به مقصد کاشانههای روستایی که نگاه می‌کنی خوف داشتن ضربت ديده می‌شوی؛ عاطل می‌کنی هر آن گونه ممکن باریک نرده این کاشانههای گلی روی كله دار ساکنان فرو بریزد.


صفت چندال آبی جلاجل مرکز دهاتي صور دارد که زنان روستایی گرد هم آمدن آن به هم كشيده شده و مشغول شستشوی ظرف و لباس هستند، روزی یک وقت نما زیادتر جلاجل كاشانه هایشان پيمان ندارند و کشاورزی هم به مقصد علت کمبود پيمان جلاجل آنجا فروغ ندارد. دیدن بیماران زمین‌گیر، درمان ناپذيري و بيگانگان پیر و كره زمين کار افتاده که دستگاه بافندگي ايشان به مقصد جایی نمی‌رسد جلاجل چندی كره زمين کاشانهها بسیار سختي آور و دردناک باریک.
 


در عوض ۴۱۰ اهل خانه شغلی جلاجل دهاتي صور ندارد؛ دامپروری هم به مقصد دلیل ناچیز آبی كره زمين ۱۲۰۰ رأس ثور به مقصد ۲۰ رأس کاهش یافته باریک.

همه كره زمين بیکاری سختي می‌برند و مشکل معیشت دارند، نهوض جوانان كره زمين دهاتي به مقصد پانویس شهرها شتاب گرفته باریک.

مینی بوس هر سنه صبح مجموعه‌ای كره زمين اهالی دهاتي را در عوض کار به مقصد شهر می سرما و ليمو همچنين می‌گرداند؛ روستایی‌ها به مقصد امید پیداکردن کار جلاجل شهر متحمل کرایه ماشین و خستگی رفت و عقب گرد می‌شوند و همچنين ناامید كره زمين پیداکردن عمل توسط دستانی خالی به مقصد كاشانه همچنين می‌گردند.

مسگت ها دهاتي ولايت معشر ندارد؛ كاشانه مجتهد هم نیست که روحانی جلاجل دهاتي مستقر شود و هم تراز و هم سان فرهنگی و تربیتی را كنار زدن کند.

در عوض کودکان محلی در عوض بازی صور ندارد و وضع صحه عمومی هم شایسته نیست؛ بيگانگان کهنسال، زمین‌گیر و بیمار امید داشتند فرزندانشان به مقصد وضع آن‌ها رسیدگی کنند اما متأسفانه فرزندان آن‌ها هم بیکار و حتی كره زمين رسیدگی به مقصد خانواده كلاه خود هم ضعيف هستند.

همه دهاتي كره زمين این موقعیت سختي می برند؛ روستای نجات داده شده جغری جلاجل آذريون بی تدبیری می‌سوزد.
 


وصول گزارشات مختلف مردمی به مقصد آستان قدس رضوی که جلاجل دورودورنگ تولیت جدید توسط حکم رهبر معظم شورش فریضه خدمتگزار رسانی به مقصد محرومان و مستضعفان را فریضه اولا كلاه خود می داند، تولیت و مدیران آستان را به مقصد این فکر انداخته كره زمين نزدیک موقعیت دهاتي را بررسی کنند.


جلاجل این راستا آیت الله رئیسی تولیت آستان قدس كره زمين اوائل منصوب، بازدیدهای دورودورنگ‌ای كره زمين روستاهای محروم و پانویس شهرها داشته، این شهرستان بار بصورت ناگهان كره زمين روستای محروم جغری بازدید انجام بده.


هرچند ثمار همه شيوا باریک وظيفه مند رسیدگی به مقصد این اوضاع، نظام ارباب رعيتي‌های دولتی هستند که امکانات و اختیارات جلاجل جلاجل اختیار دارند اما آستان قدس نیز ثمار تبار فریضه ابلاغی جلاجل حکم رهبر معظم شورش مبارزه دارد برخودهموار كردن جلاجل حد بضاعت التیام بخش وجع این محرومان باشد.
 


تولیت آستان قدس توسط جمعی كره زمين معاونان كره زمين دهاتي بازدید می‌کند، به مقصد کاشانههای روستایی می‌رود و توسط ايشان همنشین و هم‌کلام و كره زمين نزدیک كره زمين وضع ايشان آلات لهو انجام خواهد شد و دستوراتی در عوض رسیدگی به مقصد ايشان صادر می‌کند. اوضاع اینگونه روستاها خیلی نگران کننده باریک؛ روستایی توسط ۴۱۰ اهل خانه خواهد شد زیبنده نیست جلاجل چنین وضعیتی باشد.
 


شرح احوال‌ها داغ جا می‌دهد «جغری» فرد یکی كره زمين مبهوت روستای کشور باریک که توسط چنین وضعی مقابل شدن باریک؛ خیلی كره زمين روستاها وضعیتی شبیه جغری دارند، یادمان رفته دهاتي مبنای ترقی، اشکال و اشتهازا باریک. ارچه جغری نمایه‌ای كره زمين آینده کشور باشد اوضاع بدی را گواهي نامه خواهیم صفت بويناك.


انتهای پیام/

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *